Beth yw iMarDIS?

iMarDIS yw cydran newydd gwybodaeth a data o brosiect SEACAMS2 a gyd-ariannwyd gan gronfa datblygu ranbarthol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru. Fe fydd yn rhoi canolbwynt newydd i ddata, cynnyrch a gwasanaethau sydd yn hanu o ymchwil cydweithredol rhwng busnesau morol Cymru a Phrifysgol Cymru yng Nghanolfan Mor Cymru..

Data Portal

Diolch i Pawb a Ddaeth i Weithdy Rhanddeiliaid

Yn dilyn y gweithdy llwyddianus ym mis Ionawr mae adrioddiad byr a cyfle arall i weld y cyflwyniadau nawr ar gael drwy lawlwytho.

Darllenwch yr adroddiad a gweld y cyflwyniadau

Darganfod a Llawr Lwytho Data

Gwers fawr SEACAMS1 ydoedd fod diwydiannau morol Cymru yn dod ar draws anawsterau mawr wrth geisio darganfod data perthnasol. Nid yn unig oedd data yn anodd ei ddarganfod, 'roedd hefyd heb feta data i gael hyder yn ei ddefnydd. Fe fydd iMarDIS yn ateb y broblem yma drwy roi canolbwynt hawdd i ddarganfod a llawr lwytho data SEACAMS. Drwy gydweithio yn agos gydag asiantaethau eraill yn y DG a UE fe fyddem yn adeiladu'r gallu i ddarganfod data arall o gronfeydd eraill ac yn creu man unigryw i ddiwydiannau morol Cymru, llywodraeth, prifysgolion ac eraill i gael ato.

Data Portal

Cynhyrchion a Gwasanaethau

Yn ogystal � gwasanaethau llawr lwytho a darganfod data fe fydd iMarDIS yn creu cynhyrchion a gwasanaethau eraill drwy gydweithio ac eraill i wneud mwy o ddefnydd o'r setiau data. Enghreifftiau tebygol yw modelau llanw manwl a gaiff ei gwella gan ddarlun mwy cain o waelod y m�r gan SEACAMS; celfi llygadol ar gyfer edrych ar ddata; goleuadau traffig a gwybodaeth rheoli eraill o ddadansoddiadau awtomatig o ddata ac allbwn model. Fe fydd holl wasanaethau iMarDIS yn cael ei dylunio gyda defnyddwyr mewn golwg.

Newyddion ac Eitemau Nodweddiadol

O Dan Y Dwr

Mae Prifysgol Cymru yn ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Cemlyn Jones am ei haelioni i alluogi llawer o oriau o ddeunydd gwyddonol a chelfyddydol morol a chaeth ei hel dros lawer o flynyddoedd gan Dr Cecil Jones i gael ei ddigido a'i roi ar lein drwy iMarDIS.

Ymrwymiad Rhanddeiliad

''Rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau i siarad gyda defnyddwyr iMarDIS am ddylunio a gwerthuso cynnyrch iMarDIS. Fe fydd gweithdai, cyfarfodydd technegol ac amryw ddigwyddiadau eraill. Edrychwn ymlaen at gyfleoedd eraill i siarad � busnesau erial. Mae SEACAMS ac iMarDIS yn lleihau risg i ddiwydiannau egni morol drwy ymchwil cydweithredol

Cofrestru eich diddordeb

Lleihau Risg trwy Ymchwil

Mae SEACAMS ac iMarDIS yn lleihau risg i ddiwydiannau egni morol drwy ymchwil cydweithredol.

Llawr lwytho y cyflwyniad