Adroddiad y Gweithdy

In dilyn y gweithdy ym Mis Ionawr 2018 mae'r adroddiad canlynol yn tynnu sylw at ddarganfyddiadau'r ddau ddiwrnod.

Lawrlwytho'r adroddiad

Nodau ac Amcanion y Gweithdy

Nod y gweithdy oedd nodi gofynion data a gwybodaeth busnesau ynni adnewyddadwy a rhanddeiliaid eraill y gellid eu diwallu gan SEACAMS.

  • Amcanion y gweithdy oedd:-
  • Darganfod anghenion y sector ynni morol a gofynion rhanddeiliaid eraill ar gyfer data a gwybodaeth SEACAMS
  • Nodi gofynion penodol ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau 'gwerth ychwanegol' sy'n deillio o SEACAMS a ffynonellau data eraill
  • Nodi meddalwedd ychwanegol ar gyfer dadansoddi data a delweddu y gellid eu datblygu gan iMarDIS
s